kunsthistorier.dk

MÅNEDENS KUNSTHISTORIE Juli 2016:


 
DE SMÅ GENIER er de børn, hvis kunstneriske evner imponerer os så meget, at vi kalder dem vindunder børn. Et af disse vidunderbørns Børnetegninger kan netop nu opleves på Louisiana Museum for Moderne Kunst. Det er Pablo Picassos Børnetegninger der udstilles, og selvom det er en lille udstilling, så er der meget at se og tænke over. For blev Picasso født som kunstnerisk geni, eller udviklede han sig sådan?
 
PICASSO ER CA 17 ÅR, da han tegner disse figurer fra Barcelonas gader. De ligner hurtige skitser af typer, han har iagttaget på gaden. En avissælger (dreng eller krøbling), en pige med udslået hår, en mand med et hærget ansigt og en drager der trækker en hest. På papiret er også farveprøver. Jeg ville ikke kategorisere dette billede som et værk, snarere som en skitse, der viser at Picasso kan en masse, men at han stadig øver sig og raffinerer sine teknikker. Vi får et indblik i hvad han kunne, hvad han har set og muligvis også hvilke motiver han har været optaget af at fastholde.
 
UDSTILLINGEN "PICASSO FØR PICASSO" er en del af serien Louisiana on paper, og den viser værker af Pablo Picasso (1881-1973). Louisiana skriver om udstillingeN: "...med en række værker af den purunge Picasso kommer vi helt tæt på geniets fødsel". Disse ord og denne udstilling afføder endnu flere spørgsmål: Blev Picasso født som kunstner? Var han genial fra første dag i denne verden? Er hans Børnetegninger kunstværker? Kan Børnetegninger være kunst? 
 
HVOR GAMMEL SKAL MAN VÆRE FOR AT BLIVE KUNSTNER? Dette spørgsmål har mit barn ofte stillet. Spørgsmålet falder altid i kølvandet på, at hun har vist mig en tegning og spurgt: "Er det ikke god kunst?" Det spørger hun selvfølgelig om, fordi vi i vores familie er optaget af kunst og det vil hun gerne vise, at hun er en del af.
 
HVER GANG HUN SPØRGER, fortæller jeg hende, at hendes tegning eller maleri eller figur er flot, og at det er tydeligt at hun har været optaget af dét, hun har tegnet. Nogle gange siger - og synes - jeg også, at hendes tegning er så god, at jeg vil hænge den op. Men jeg siger altid, at det hun har tegnet / malet / formet ikke er kunst. Fordi hun er et barn, ikke en kunstner. Og derpå stiller hun dette meget relevante spørgsmål: Hvor gammel skal man være for at blive kunstner?
 
DET ER IKKE NEMT, at svare på dette spørgsmål. For det første er det ikke alle og enhver, der kan blive kunstner. Det kræver særlige egenskaber, talent om man vil, og det er ikke noget alle har. Man kan diskutere om alle kan opøve og udvikle disse egenskaber, eller om det er noget man fødes til, men det er ikke emnet for denne kunsthistorie.  Jeg kan heller ikke sige til mit barn eller andre, der stiller spørgsmålet, at det kræver en bestemt uddannelse på f.eks. kunstakademiet, da der er flere forskellige muligheder for at uddannet som billedkunstner. Desuden er der også kunstnere, der er selvlærte (autodidakte), og dermed slet ikke har fået en billedkunstnerisk uddannelse.
 
OG JEG KAN SLET IKKE SIGE, at man skal være voksen, før man bliver kunstner. Der findes jo utallige eksempler på kunstnere, der er begyndt på deres uddannelse, mens de stadig var børn eller unge, og som er blevet eller bliver udråbt til kunstnere. Vi kalder dem vidunderbørn. Et eksempel på et sådant vidunderbarn er Pablo Picasso.
 
FASCINATIONEN af vidunderbørn er ikke et nyt eller moderne fænomen. Et af de tidligste eksempler er den kinesiske dreng Wang Ximeng (1096-1119). Efter hvad der fortælles, blev han oplært af selveste kejser Hui Zong af Song dynastiet, og det fortælles om Ximeng, at han var en anerkendt hofkunstner i sin tid. Der findes kun få værker, der tilskrives Ximeng. Det er meget sandsynligt at han har været dygtig i en ung alder, men at kejseren selv skulle have haft tid og evner til at oplære ham, det er nok mere markedsføring af kejseren end sandfærdigt.
 
DET ER VIGTIGT AT FORSTÅ, når man ser på børns tegninger, at uanset hvor gode og fantastiske de er, så er de altid skabt i forhold til en voksen eller i forhold til standarder sat af voksne. Dette gælder også for vidunderbørn. Der hersker en udbredt myte om, at børn fødes med et visuelt sprog som er deres helt eget. Derfor ser vi også ofte børns tegninger som udtryk for et ægte og uspoleret sind. Men denne holdning er urealistisk. Børn suger alle indtryk til sig tidligt, og det ses også i deres tegninger, malerier og figurer.
 
SAMMENBLANDINGEN af vores interesse for nyt, det originale, det helt helt enestående og geniale, muligheden for økonomisk gevinst samt en lettere tilgang til medierne betyder at det i nyere tid kan være vanskeligt at gennemskue om børnene rent faktisk er ekstraordinært begavede. Det er sjældent at moderne vidunderbørns billeder beskrives, gennemgås eller kritiseres i medierne. Men det nævnes altid, hvorvidt udstillingerne er udsolgte og om hvor meget deres malerier koster. hvis der overhovedet opstår kritik i medierne, handler det enten om det psykiske pres som barnet udsættes for, eller om at der sættes spørgsmålstegn ved  hvorvidt barnet selv har frembragt billederne. Det handler stort set ALDRIG om indholdet. Måske af hensyn til børnene, og måske fordi vi mangler et sprog til at tale om Børnetegninger.
 
VIDUNDERBØRN er et begreb, der benyttes om børn, der er ekstraordinært begavede indenfor et bestemt fag eller i en specifik kunstnerisk disciplin. I psykologien aldersdefinerer man disse børn, som værende under ti år. I historien findes der flere fortællinger om sådanne vidunderbørn som Picasso, der også blev anerkendte kunstnere som voksne, og mindre kendte som Arnbe Gorki Schmidt. 
 
I 1908 FØDTES EN DRENG I SILKEBORG, der som 4-årig blev udråbt til vidunderbarn. Drengen hed Arne Gorki Schmidt (1908-1969). Indtil han blev ca. 16 år, tiltrak han stor opmærksomhed fra kunstnere, bl.a. Erik Hoppe, Jens Søndergaard og hans onkel Ejnar Nielsen. Gorki Schmidt malede i denne periode mere end 300 malerier, hvoraf en del idag befinder sig på Statens Museum for Kunst. I 1929 kom han på kunstakademiet og gik hos sin onkel, han havde en del succes i begyndelsen af 1930erne, men fra 1934 holdt han op med at være billedkunstner. En anonym kilde har fortalt, at Gorki (som han blev kaldt) gerne malede vægge og udsmykke børneværelser, men han malede ikke et maleri igen. Istedet blev han en fast del af Minefeltet i København. Han ernærede sig også som musiker, og spillede bla. for Aksel Schiøtz. I 1972 arrangerede Kobberstiksamlingen en udstilling af hans Børnetegninger på Kunstmuseet.
 
DET ER VIDUNDERLIGT, når børn tegner, maler eller former. Deres billeder forbindes ofte med uskyld. Det uskyldige består i, at de gør noget, som de ikke har lært af voksne. At kunne noget man ikke har lært, er lidt af et under! Når vi oplever børn, der er vanvittigt dygtige til noget, er det både underligt og forunderligt. I forbindelse med vidunderbørn ligger værdien i det faktum, at 1) de kan dét, de kan, og 2) at de er ekstremt dygtige til dét de gør, samt 3) at de har levet så kort tid, at de ikke har lært dét de gør konventional vis. Og hvordan skal man ellers tolke det, end at de har medfødte evner. Der er mange der opfatter vidunderbørn som bevis på Guds eksistens.
 
PICASSOS far var tegnelærer, så han voksede op i et hjem hvor materialerne og viden om materialer og teknikker var lige ved hånden. Lige som man siger at bagerens børn bliver bagere og arkitektens børn bliver arkitekter, så spiller miljø og stimulering en stor rolle. 
 
VINDUNDERBØRN SOM PICASSO OG GORKI SCHMIDT er fascinerende. Men for de flestes vedkommende forsvinder interesssen for dem i takt med at de bliver ældre. det kan skyldes at de selv komme rind i en fase af deres liv, hvor de stiller spørgsmålstegn ved alt det de kan og hvem de er. Men det kan også handle om værdien af deres arbejde. Værdien af og interessen for Picassos arbejde er endnu ikke stoppet med at stige. hvilket den lille udstilling på Louisiana er et bevis på. 
 
BLEV PICASSO FØDT SOM ET GENI? Og var han kunstner før han fyldte 18 år? Det kan man måske få svar på, på Louisiana. 
 
 
Louisiana on Paper
PICASSO FØR PICASSO
29.6 . 11.9 2016
 
 
Månedens Kunsthistorie Juli 2016 er ikke færdigskrevet. Følg med de kommende dage!
 
Forside
Månedens kunsthistorier
Månedens kunsthistorie
Månedens kunsthistorie for børn
Tilbud
Rådgivning
Foredrag
Foredragsrækker
Værkstedspakker
Omvisninger
For børn
Galleri
Om kunsthistorier.dk
Links
Kontakt
Tilmeld Dig Nyhedsbrevet Fra Kunsthistorier.dk:

Tilmeld | Frameld
Den Store Tommelfinger og andre kunstværker for børn og deres voksne, skrevet af Naja Pedersen og udgivet af Louisiana Museum for Moderne Kunst.